menu

ust_ban
 YATIRIM TEŞVİK KREDİLERİ

    • Yatırım Teşvik Belgesi almak pek çok mevzuatı bilmeyi ve uzun çalışmalar yapmayı gerektirir gibi görünmektedir. Araştırmaya başladığınızda karışık bilgiler içerisinde kaybolabilirsiniz.

    • Yatırım Teşvik Belgesi’nin kapsamı özetle, yatırım yapılacak bölgeye göre değişmekle birlikte, yatırım yapan firmaya herhangi bir bankadan kullanacağı kredinin faizinin bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını (ödenmiş olan faizin iadesi suretiyle) ve ödenecek SGK primlerinde indirim yapılması vs. kapsamaktadır. Türkiye’de yatırım bölgeleri gelişmişlik düzeylerine göre 6 bölgeye ayrılmıştır. 1.derece yatırım bölgesinde yatırım teşvikinden daha az yararlanıyor iken, 6. derece yatırım bölgesinde yatırım teşvikinden yararlanma oranı maksimum seviyeye ulaşır. İstanbul, Kocaeli, Bursa gibi gelişmişlik düzeyleri yüksek olan iller 1. derece yatırım bölgesinde yer almaktadırlar. Diyarbakır, Hakkari, Batman, Şırnak gibi gelişmişlik düzeyleri düşük olan iller ise 6. derece yatırım bölgesinde yer almaktadır. Bu bölgedeki düşen siyasi tansiyon nedeniyle son yıllarda pek çok firma 5. ve 6. bölgelere yatırım yapma kararı almış ve faaliyet karlarını hızlı bir şekilde yükseltmiştir.

    • 09/05/2014 tarih 28995 Resmî Gazete yayımlanan 2014 / 6058 sayılı Bakanlar kurulu kararına göre yeni teşvik sisteminde önceki yıl teşvik oranları baz alınarak 2014 yılında da devam edilmesi kararı verildi. Bilindi ği üzere Yeni teşvik sistemi göre 19/06/2012 tarih 283 28 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmişti.. 2014 yılında en çok merak edilen konular arasında yeni teşvik sisteminin devam edip etmeyeceğiydi. 31/ 12/ 2013 tarihine kadar yatırım teşvik belgesine kayıtlı sabit yatırım tutarının %10'nu gerçekleşmeyen yatırımların teşvik oranlarında da 2012 / 3305 sayılı bakanlar kurulu kararı gereği önemli düşmeler olmuştu.. Tüm bu gelişmeler dahilinde 2014 / 6058 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yeni teşvik paketine 2014 Yılında da devam edilmesi yönünde karar değişikliğine gitmiş, kararın yürürlük tarihini 19 /6 / 2012 geriye işletilerek teşvik uygulamalarını daha çok avantajlı bir duruma getirmiştir,.

    • Yeni bir yatırım yaparak büyümeyi düşünen firmalarımıza mutlaka devletin sunduğu teşvik avantajlarından yararlanmayı öneriyoruz.

    • Yatırım kararlarınızı değerlendirmek ve Yatırım Teşvik Belgesi hakkında karışık bilgeler arasında kaybolmadan en hızlı şekilde bilgi almak için tarafımızla irtibata geçebilirsiniz.


ana_sag

ban_alt

  İstanbul Finansal Danışmanlık Copyright - Tüm Hakları Saklıdır.  
     

yatırım teşvik kredileri

yatırım teşvik kredisi nasıl alınır?

yatırım teşvik belgesi nasıl alınır?