menu

ust_ban
 KOSGEB


Ülkemizde KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı,) daha çok birkaç yılda bir çok düşük faiz ile verdiği kredilerle bilinmektedir. Ancak aslında KOSGEB, pek çok firma ve yeni girişimciye sektör ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve kredi sağlamaktadır.

Daha çok KOBİ'nin devlet desteğinden yararlanmasına imkan sağlayacak mevzuat değişikliği Resmi Gazete’nin 4 Kasım 2012 sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlerle, 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden firmalar ve yıllık net cirosu veya fussballtrikots mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan birimler, girişimciler KOBİ tanımı kapsamına dâhil edildi.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04/11/2012 tarihli ve 28457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Bu yönetmelik değişikliği kapsamında, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme (KOBİ) tanımı; “250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan fussball trikots outlet ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ve kısaca "KOBİ" olarak adlandırılan ekonomik birimleri, girişimleri” şeklinde değiştirildi.

Daha önce 2005 yılında yayımlanan KOBİ tanımına ilişkin yönetmelikte, yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço için belirlenen üst limit 25 milyon lira iken yürürlüğe giren yeni yönetmelikle bu değer 40 milyon liraya çıkartılmış yıllık çalışan istihdamı üst limiti ise 250 olarak korunmuş oldu.

Yapılan düzenleme ile mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme tanımları günün koşulları dikkate alınarak yeniden belirlendi . Buna göre;

  • 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler mikro işletme olarak tanımlanırken; mikro üst sınırı olan 1 milyon TL limiti mikro işletme lehine olması amacıyla değiştirilmemiştir.

 

  • 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 8 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler ise küçük işletme olarak tanımlanmış olup; yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 5 milyondan TL’den 8 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

 

  • 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan işletmeler orta büyüklükteki işletmeler olarak tanımlanmış olup; yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosu 25 milyon TL’den 40 milyon TL’ye çıkarılmıştır.

Yapılan düzenleme ile bir işletmenin tek başına veya bağlı işletmeleriyle birlikte hâkim etki yaratmayacak şekilde, fussball trikots sale başka bir işletmenin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si  ve daha azına sahip olması, yahut kendisinin oy hakları veya sermayesinin %25 ve fazlasına ve %50’si ve daha azına başka bir işletmenin hâkim etki yaratmayacak şekilde sahip olması durumunda bunlar ortak işletme sayılırken; KOBİ’lerin girişim sermaye ve iş meleklerinden daha fazla yararlanaabilmesi amacıyla yatırım şirketleri, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve bazı gerçek kişiler bu kapsam dışında tutulmuştur.

KOSGEB ile birlikte Bilim, Sanayi fussball trikots ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, TÜİK, TOBB ve TESK’in katılımıyla hazırlanan yeni KOBİ Tanımı Yönetmeliği ile KOBİ tanımı limitleri günün şartlarına göre yeniden belirlenmiştir.

KOSGEB kredileri hakkında daha detaylı bilgi almak için tarafımızla irtibata geçiniz.

 

kosgebana_sag

ban_alt

  İstanbul Finansal Danışmanlık Copyright - Tüm Hakları Saklıdır.