menu

ust_ban
İLERİ DÜZEY FİNANSAL ANALİZ EĞİTİMİ

 
Temel düzey finansal analiz eğitiminden farklı olarak, konsolide bilanço ve gelir tablolarının hazırlanışı, analizi ve yorumlanması başlıklarını içermektedir. Bir firmanın 3 yıllık projeksiyonunun hazırlanması, projeksiyon hazırlanırken firmanın yıllık büyüme oranları, SMM oranı, yurtiçi ve yurtdışı satışları, pazarlama satış dağıtım giderleri, kur, faiz, tahsilat ve borç ödeme süreleri vs. parametreler değiştirilerek 3 yıl sonra nerede olabileceği öngörülmekte, proforma bilanço ve gelir tablosu hazırlanmakta ve risklere karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiği konuları işlenmektedir.
Yatırım projelerinde, söz konusu yatırım için fizibilite raporunun nasıl oluşturulacağı, yatırımın karlılığı, yatırıma uygun kredinin nasıl belirleneceği vs. konular yine bu eğitimde verilmektedir. Ayrıca bankalarla yapılan kredi görüşmelerinde bankaların hangi bilanço ve gelir tablosu kalemlerini nasıl yorumladığı, kredi çalışmaları sırasında nelere dikkat ettiği vs. konular anlatılmaktadır. Bu eğitimin sonunda yukarıda belirtilenlerin yanında, katılımcının finans kurumlarıyla yapacağı görüşmelerde finans kurumlarıyla aynı terminolojiyi kullanabilmesi amaçlanmaktadır.

ana_sag

ban_alt

  İstanbul Finansal Danışmanlık Copyright - Tüm Hakları Saklıdır.