menu

ust_ban
BORSA YATIRIMCILARINA YÖNELİK EĞİTİMLER


Ülkemizde borsa yatırımcısı genellikle hisse senedinin bugünkü fiyatı ile geçmiş fiyatlarını karşılaştırır, geçmişe göre hisse senedinin fiyatı düşük kalmışsa o hisseye yatırım yapar ve eski fiyatına gelmesini umut eder. Ancak gerçekte hisse senedinin fiyatı pek çok değişkene bağlı olarak artar veya azalık. Bu değişkenlerden biri ise firmanın mali verileridir.
Ülkemizde halka açık firmalar, güncel mali durumlarını gösterir bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu vs. raporlarını 3’er fussball trikots sale aylık dönemler halinde yayınlamakla yükümlüdürler. Ayrıca belirli aralıklarla faaliyet raporlarını yayınlamaktadırlar. Halka açık firmalar mali verilerini, Vergi Usul Kanunu’na (VUK) göre hazırlamakla birlikte, Uluslararası Finansal Raporlama Sistemi’ne (UFRS) göre de hazırlamakla yükümlüdürler. UFRS’ye göre mali veriler ülkemizde yetkili denetim firmalarınca hazırlanmakta olup, VUK’a göre hazırlanan bilançolara ve gelir tablosuna göre değerleme yöntemleri açısından ciddi anlamda farklılık göstermektedir. Bu nedenle, bir firma VUK’a göre hazırlanan mali verilerinde kar ediyor olarak görünüyorken, UFRS’ye göre hazırlanan mali fussball trikots outlet verilerinde zarar edebilir. Uluslararası yatırım firmaları halka açık firmaların fussballtrikots hisse senetlerini alırken UFRS’ye göre hazırlanmış mali tabloları dikkate almaktadır.
Bu eğitim ile küçük yatırımcıların uluslararası yatırım firmaları gibi yatırım yapmak istedikleri firmaları tanıyabilmeleri ve UFRS’ye göre hazırlanan raporları analiz edebilmeleri ve yorumlayabilmeleri amaçlanmaktadır.

ana_sag

ban_alt

  İstanbul Finansal Danışmanlık Copyright - Tüm Hakları Saklıdır.